faibertidt@faiberti.com

Fai Berti SLU
Sobre Nosaltres

SOBRE NOSALTRES

Fundada el 1993, FAI BERTI SLU som una empresa especialitzada en el desenvolupament de solucions tècniques per a la indústria alimentària, produïm barreges d'additius, aromes i coadjuvants tecnològics amb o sense altres ingredients que es poden personalitzar per a cadascun dels nostres clients i oferim assessoria tècnica personalitzada des de l'inici del desenvolupament d'un producte fins a la seva fabricació. Des del 2014, FAI BERTI SLU es va introduir dins del Grup SOL GIRONÈS (grup d'empreses liderat pel senyor Francesc Mateu).

Fai Berti
Fai Berti Nau

Com a resultat de la nostra experiència, FAI BERTI SLU ha adquirit una valuosa reputació com a subministrador de tot tipus d'additius alimentaris i material auxiliar com budells, cordills, entre d'altres.

Gràcies al nostre equip de professionals, expert i metòdic, oferim múltiples possibilitats de productes i serveis com:

 

 • Productes Fai Berti: preparats en pols destinats a la fabricació de productes carnis, pesquers, precuinats, salses i postres instantanis.
 • Matèria Prima: espècies, additius i ingredients diversos.
 • Material Auxiliar: budells plàstics, fils, cordills…
 • Assessoria Tècnica: en el desenvolupament de nous productes, control de costos de producció, solucions tècniques personalitzades.
 • Servei de mescla i envasament d'ingredients en pols: segons especificacions del client.

Els nostres compromisos i línies estratègiques se centren en:

 

 • Dissenyar a mida qualsevol solució sol·licitada pels nostres clients.
 • Satisfer i fidelitzar els clients i parts interessades.
 • Tenir els màxims nivells de qualitat (ISO 9001:2015) i seguretat alimentària.  (ISO 22000:2018 en procés d'implantació)
 • Tenir la màxima consciència ambiental (ISO 14001:2015).
 • Tenir personal competent i format tècnicament.

POLÍTICA DE QUALITAT, INNOCUÏTAT ALIMENTÀRIA I MEDIAMBIENTAL

Missió:

La missió de l'empresa és oferir preparats d'ingredients i additius amb una bona relació qualitat/preu per a la indústria alimentària; proporcionar als clients el suport tècnic que necessitin; desenvolupar nous productes que puguin tenir un interès comercial per ampliar les vendes, així com oferir el servei de maquila a empreses que ho necessitin.

 

Visió:

La visió de l'empresa és aconseguir que FAI BERTÍ, SLU sigui referent a nivell internacional en el disseny i la fabricació de preparats d'ingredients i additius alimentaris, aportant al client la màxima flexibilitat en el subministrament dels articles requerits, especialitzant-se en la fabricació de productes ad hoc (= específic) tant en quantitats com en personalització.

 

Compromisos i línies estratègiques

 • Disseny a mida de qualsevol solució tècnica requerida.
 • Aposta decidida per a la innovació tècnica de processos i productes.
 • Alts nivells de qualitat i de seguretat alimentària, més enllà del compliment legal.
 • Satisfacció i fidelització dels clients.
 • Personal competent i format tècnicament.
 • Conscienciació ambiental mitjançant un ús eficient de l'energia, la sensibilització dels treballadors amb el medi ambient i la gestió correcta dels residus generats.

 

FAI BERTÍ, SLU, situada a Celrà (Girona), som una empresa dedicada al disseny, elaboració i comercialització d'additius i condiments per a la indústria alimentària.

 

Els principis de la Política de Qualitat, Innocuïtat Alimentària i Mediambiental aplicada són:

 

 • Millorar la satisfacció dels clients segons els requisits d'aquests.
 • Assegurar el compliment dels requisits legals, ja siguin de qualitat, d'innocuïtat, de medi ambient, contractuals o de qualsevol altra índole; així com la implantació, manteniment i desenvolupament del sistema APPCC.
 • Complir i fer seguiment dels Objectius i Indicadors i garantir una millora contínua del sistema de gestió de qualitat, innocuïtat i medi ambient.
 • Crear canals de comunicació interna i externa implicant totes les parts interessades i fomentar la participació de tots els empleats i de l'alta direcció per a la retroalimentació dels aspectes de seguretat alimentària i mesurament de l'exercici.
 • Apostar per millorar l'aprenentatge, el coneixement, l'experiència, la formació, la investigació, el desenvolupament i la innovació de tot el personal de FAI BERTÍ, SLU
 • Assegurar la disponibilitat dels recursos i serveis necessaris i suficients per assolir els objectius a curt, mitjà i llarg termini.
 • Tenir en compte el cicle de vida dels nostres productes durant el disseny i desenvolupament daquests.
 • Vetllar mitjançant la implicació de tot el personal en relació amb la cultura de seguretat alimentària, el respecte al medi ambient, comunicant la política corporativa i definint les responsabilitats i implicació en la seguretat alimentària i bones pràctiques ambientals a tots els departaments.
 • Apostar per un model sostenible respectuós amb la natura i la biodiversitat.
 • Tenir cura i protegir l'entorn natural i fomentar polítiques de producció amb baix impacte al medi ambient fent ús de recursos sostenibles i minimitzant la contaminació.

 

 

La qualitat, la innocuïtat alimentària i el respecte pel medi ambient estableixen una dinàmica on es conjuguen tots els esforços de l'organització per satisfer els principis anteriors.

 

 

 

Celrà, 26 de gener del 2024

 

Sr. Francesc Mateu Palé

Direcció

Desplaça cap amunt